Zeke Cycles Fotoalbum


Har ni bilder som ni vill lägga in?

Skicka bilderna till:
webmaster@zeke.se så lägger jag in dem.---- VIKTIGT! ----

Uppge i ditt e-post meddelande:

(1) Vad jag ska döpa (Fotoalbumet) till där bilderna ska ligga.
Exempel: Torsdagskörning till Folkparken

(2) När bilderna är tagna, skriv: År.Månad.
Exempel: 2013.05

Bästa hälsningar
Webmaster


Choose your language: